חודש: בספטמבר 2016

ישנם שימושים רבים זירקוניום

Zircronium Periodic Element

רק לקרוא את המילה זירקוניום כנראה מביא לי בראש "זרקון,"שהינו simulant יהלום הפופולרי ביותר בעולם. זירקוניום זרקון הם דברים שונים מאוד, but the averageלהמשיך לקרוא «