צינורות מתכת של סגסוגת ניקל זמינים במגוון רחב של גדלים כולל 1/8″, 1/4″, 3/8″ ועוד – מגע הנשר סגסוגות היום לקבלת מידע נוסף אודות סגסוגת 825 צינורות, סגסוגת 400, 625 צינורות נוספים של סגסוגת ניקל.

1 2 3 4

1/8' שב ס (.405′ יתר)
קירסוג
SCH 40סגסוגת 20-S
SCH 40סגסוגת 200-S
SCH 40סגסוגת 400-S
SCH 40סגסוגת 600-S
SCH 40סגסוגת 625-W
SCH 40סגסוגת 800H-S
SCH 80סגסוגת 400-S
SCH 80סגסוגת 800-S
1/4″ IPS (.540″ יתר)
קירסוג
SCH 10סגסוגת 200/201-S
SCH 10סגסוגת 400-S
SCH 10סגסוגת 800-H-S
SCH 10סגסוגת 20-S
SCH 40סגסוגת 200-S
SCH 40סגסוגת 400W
SCH 40סגסוגת 400
SCH 40סגסוגת 600-S
SCH 40סגסוגת 601-S
SCH 40סגסוגת 625-W
SCH 40סגסוגת 800H-S
SCH 40סגסוגת 825-S
SCH 80סגסוגת 20-W
SCH 80סגסוגת 20-S
SCH 80סגסוגת 200-S
SCH 80סגסוגת 400-S
SCH 80סגסוגת 600-S
SCH 80סגסוגת 825-S
SCH 80סגסוגת 800H-S
3/8″ IPS (.675″ יתר)
קירסוג
SCH10סגסוגת 400-S
SCH10סגסוגת 600-S
SCH40סגסוגת 20-S
SCH40סגסוגת 200-S
SCH40סגסוגת 400-S
SCH40סגסוגת 600-S
SCH40סגסוגת 601-S
SCH40סגסוגת 625-W
SCH40סגסוגת 800-S
SCH80סגסוגת 825-S
SCH80סגסוגת 20-S
SCH80סגסוגת 200-S
SCH80סגסוגת 400-S
SCH80סגסוגת 600-S
SCH80סגסוגת 800H-S
1/2″ IPS (.840″ יתר)
קירסוג
SCH5סגסוגת 400-S
SCH5סגסוגת 800H-S
SCH10סגסוגת 20-S
SCH10סגסוגת 200-S
SCH10סגסוגת 400-S
SCH10סגסוגת 600-S
SCH10סגסוגת 625-W
SCH10סגסוגת 800-S
SCH10סגסוגת 825-S
SCH40סגסוגת 20-S
SCH40סגסוגת 200-S
SCH40סגסוגת 400-S
SCH40סגסוגת 600-S
SCH40סגסוגת 601-S
SCH40סגסוגת 625-W
SCH40סגסוגת 625-S
SCH40סגסוגת 800H/HT-S
SCH40סגסוגת 800H-S
SCH40סגסוגת 825-S
SCH40904L-S
SCH80סגסוגת C276-W
SCH80סגסוגת 20-S
SCH80סגסוגת 200-S
SCH80סגסוגת 400-S
SCH80סגסוגת 600-S
SCH80סגסוגת 601-S
SCH80סגסוגת 625-S
SCH80סגסוגת 800H/HT-S
SCH80סגסוגת 800-S
SCH160סגסוגת 825-S
SCH160סגסוגת 20-S
SCH160סגסוגת 400-S
SCH160סגסוגת 800-S
SCH160סגסוגת 625-S
SCH160סגסוגת 800H/HT-S
SCH160סגסוגת 800H-S
SCH XXHסגסוגת 825-S
SCH XXHסגסוגת 400-S
SCH XXHסגסוגת 600-S
SCH XXHסגסוגת 800H-S
3/4″ IPS (1.050″ יתר)
קירסוג
SCH 10 סגסוגת 20-S
SCH 10 סגסוגת 200-S
SCH 10 סגסוגת 400-S
SCH 10 סגסוגת 600-S
SCH 10 סגסוגת 625-W
SCH 10 סגסוגת 800H-S
SCH 40 סגסוגת 20-S
SCH 40 סגסוגת 200-S
SCH 40 סגסוגת 400-S
SCH 40 סגסוגת 600-S
SCH 40 סגסוגת 601-S
SCH 40 סגסוגת 625-W
SCH 40 סגסוגת 625-S
SCH 40 סגסוגת 800H-S
SCH 40 סגסוגת 825-S
SCH 40 מאפשר YC276-W
SCH 80 סגסוגת 20-S
SCH 80 סגסוגת 200-S
SCH 80 סגסוגת 400-S
SCH 80 סגסוגת 600-S
SCH 80 סגסוגת 601-S
SCH 80 סגסוגת 625-W
SCH 80 סגסוגת 625-S
SCH 80 סגסוגת 800H/HT-S
SCH 80 סגסוגת 800H-S
SCH 80 סגסוגת 825-S
SCH160 סגסוגת 20-S
SCH160 סגסוגת 400-S
SCH160 סגסוגת 600-S
SCH160 סגסוגת 625-S
SCH160 סגסוגת 800H-S
SCH160 סגסוגת 825-S
SCH XXH סגסוגת 400-S
SCH XXH סגסוגת 600-S
SCH XXH סגסוגת 800H-S

1 2 3 4

בקש הצעת מחיר

לחזור סגסוגת ניקל