גודל תצוגה צינורות מתכת של סגסוגת ניקל להלן, הזמינות ב- 1/16″, 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″ ועוד. סגסוגות ניקל כוללים צינורות מתכת כגון סגסוגת ניקל 625 אבובים, סגסוגת 718, 400, 825 סגסוגות נוספים.

1 2 3

1/16″ וייפר.
קירסוג
.010סגסוגת 400-S
.010סגסוגת 800-S
.020סגסוגת 600-S
1/8″ וייפר.
קירסוג
.010סגסוגת 600-S
.012סגסוגת 600-S
.016סגסוגת 600-S
.020סגסוגת 200-S
.020סגסוגת 400
.020סגסוגת 600-S
.020סגסוגת 625-S
.028סגסוגת 200/201-S
.028סגסוגת 400-S
.028סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 625-S
.035סגסוגת 20-S
.035סגסוגת 20-W
.035סגסוגת 200-S
.035סגסוגת 400-S
.035סגסוגת 600-S
3/16″ וייפר.
קירסוג
.010סגסוגת 600-S
.016סגסוגת 200-S
.016סגסוגת 600-S
.020סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 200-S
.028סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 625-S
.035סגסוגת 200-S
.035סגסוגת 400-S
.035סגסוגת 600-S
.035סגסוגת 625-S
.035סגסוגת 800-S
.049סגסוגת 600-S
1/4″ וייפר.
קירסוג
.020סגסוגת 800-S
.020סגסוגת 200-S
.020סגסוגת 400-S
.020סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 20-W
.028סגסוגת 200-S
.028סגסוגת 400-W
.028סגסוגת 400-S
.028סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 625W
.035סגסוגת 20-S
.035סגסוגת 20-W
.035סגסוגת 200-S
.035סגסוגת 400-S
.035סגסוגת 600-S
.035סגסוגת 625-W
.035סגסוגת 800-W
.035סגסוגת 800-S
.035סגסוגת 800H-S
.035סגסוגת 825-W
.035סגסוגת 825-S
.035סגסוגת C276-W
.049סגסוגת 20-W
.049סגסוגת 20-S
.049סגסוגת 200-S
.049סגסוגת 400-S
.049סגסוגת 600-S
.049סגסוגת 625-W
.049סגסוגת 718-S
.065סגסוגת 800-S
.049סגסוגת 825-W
.065סגסוגת 20-W
.065סגסוגת 20-S
.065סגסוגת 200-S
.065סגסוגת 400-S
.065סגסוגת 600-S
.065סגסוגת 625-W
.065סגסוגת 800H-S
.083סגסוגת 400-S
5/16″ וייפר.
קירסוג
.020סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 600-S
.035סגסוגת 400-S
.035סגסוגת 600-S
.065סגסוגת 400-S
.028סגסוגת 800-S
.028סגסוגת 800H-S
.035סגסוגת 200-S
.049סגסוגת 600-S
.065סגסוגת 200-S
.065סגסוגת 600-S
3/8″ וייפר.
קירסוג
.020סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 200-S
.028סגסוגת 400-S
.028סגסוגת 600-S
.028סגסוגת 625-W
.035סגסוגת 20-S
.035סגסוגת 200-S
.035סגסוגת 400-S
.035סגסוגת 600-S
.035סגסוגת 625-W
.035סגסוגת 800H-S
.035סגסוגת 825W
.035סגסוגת C276-W
.049סגסוגת 20-S
.049סגסוגת 20-W
.049סגסוגת 200-S
.049סגסוגת 400-S
.049סגסוגת 600-S
.049סגסוגת 625-S
.049סגסוגת 625-W
.049סגסוגת 800H-S
.049סגסוגת 825-W
.049סגסוגת 825-S
.065סגסוגת 20-W
.065סגסוגת 200-S
.065סגסוגת 400-S
.065סגסוגת 600-S
.065סגסוגת 625-W
.065סגסוגת 800-S
.065סגסוגת 800H-S
.065סגסוגת 625-W
.065סגסוגת 625-S
.083סגסוגת 400-S
.083סגסוגת 600-S

1 2 3

בקש הצעת מחיר

לחזור סגסוגת ניקל