1 2 3

1/16″ O.D.
DindingJenis
.010ALOI 400-S
.010ALOI 800-S
.020ALOI 600-S
1/8″ O.D.
DindingJenis
.010ALOI 600-S
.012ALOI 600-S
.016ALOI 600-S
.020ALOI 200-S
.020ALOI 400S
.020ALOI 600-S
.020ALOI 625-S
.028ALOI 200/201-S
.028ALOI 400-S
.028ALOI 600-S
.028ALOI 625-S
.035ALOI 20-S
.035ALOI 20-W
.035ALOI 200-S
.035ALOI 400-S
.035ALOI 600-S
3/16″ O.D.
DindingJenis
.010ALOI 600-S
.016ALOI 200-S
.016ALOI 600-S
.020ALOI 600-S
.028ALOI 200-S
.028ALOI 600-S
.028ALOI 625-S
.035ALOI 200-S
.035ALOI 400-S
.035ALOI 600-S
.035ALOI 625-S
.035ALOI 800-S
.049ALOI 600-S
1/4″ O.D.
DINDINGJENIS
.020ALOI 800-S
.020ALOI 200-S
.020ALOI 400-S
.020ALOI 600-S
.028ALOI 20-W
.028ALOI 200-S
.028ALLOY 400-W
.028ALOI 400-S
.028ALOI 600-S
.028ALLOY 625W
.035ALOI 20-S
.035ALOI 20-W
.035ALOI 200-S
.035ALOI 400-S
.035ALOI 600-S
.035ALOI 625-W
.035ALLOY 800-W
.035ALOI 800-S
.035ALOI 800H-S
.035ALLOY 825-W
.035ALOI 825-S
.035ALOI C276-W
.049ALOI 20-W
.049ALOI 20-S
.049ALOI 200-S
.049ALOI 400-S
.049ALOI 600-S
.049ALOI 625-W
.049ALLOY 718-S
.065ALOI 800-S
.049ALLOY 825-W
.065ALOI 20-W
.065ALOI 20-S
.065ALOI 200-S
.065ALOI 400-S
.065ALOI 600-S
.065ALOI 625-W
.065ALOI 800H-S
.083ALOI 400-S
5/16″ O.D.
DINDINGJENIS
.020ALOI 600-S
.028ALOI 600-S
.035ALOI 400-S
.035ALOI 600-S
.065ALOI 400-S
.028ALOI 800-S
.028ALOI 800H-S
.035ALOI 200-S
.049ALOI 600-S
.065ALOI 200-S
.065ALOI 600-S
3/8″ O.D.
DINDINGJENIS
.020ALOI 600-S
.028ALOI 200-S
.028ALOI 400-S
.028ALOI 600-S
.028ALOI 625-W
.035ALOI 20-S
.035ALOI 200-S
.035ALOI 400-S
.035ALOI 600-S
.035ALOI 625-W
.035ALOI 800H-S
.035ALLOY 825W
.035ALOI C276-W
.049ALOI 20-S
.049ALOI 20-W
.049ALOI 200-S
.049ALOI 400-S
.049ALOI 600-S
.049ALOI 625-S
.049ALOI 625-W
.049ALOI 800H-S
.049ALLOY 825-W
.049ALOI 825-S
.065ALOI 20-W
.065ALOI 200-S
.065ALOI 400-S
.065ALOI 600-S
.065ALOI 625-W
.065ALOI 800-S
.065ALOI 800H-S
.065ALOI 625-W
.065ALOI 625-S
.083ALOI 400-S
.083ALOI 600-S

1 2 3

Meminta Quote

Kembali kepada nikel aloi