Category: Priemysel novinky

Where Was Vanadium First Found?

Vanád

Vanadium may not be a well-known metal, but its characteristics make it an ideal choice for some projects. While vanadium has never enjoyed the popularity of some other metals, itRead more »

Čo je rénium používa?

Rénium používa

Rénium je extrémne vzácny kov, ktorý má celý rad rôznych vlastností, ktoré robí je ideálny pre mnoho účelov dnes. It has the highest boiling point of any ofRead more »

Aké sú zliatiny? Ako sú vyrobené?

Zliatiny sa nachádzajú v najrôznejších vecí, vrátane zubnej výplne, šperky, Dverové zámky, hudobné nástroje, mince, zbrane, a jadrové reaktory. So what are alloys and what are they madeRead more »