Fizička svojstva
Atomski broj180.95
Gustina16.6 g/cc
Tačke topljenja3290 K, 2996° C, 5462° F
Tačku ključanja5731 K, 6100° C, 9856° F
Koeficijent termalne ekspanzije (20° C)6.5 x 10(-6) / ° C
Elektro Resistivity (20° C)13.5 microhms-cm
Provodljivosti13% IACS
Specifični toplote.036 Cal/g / ° C
Toplotna provodljivost.13 Cal/cm(2)/cm ° C/sec
Mehanička svojstva
Annealed
Ultimativni Zatezna čvrstoća285 M Pa (41 knjizi)
ZATEZNOM ČVRSTOĆOM170 M Pa (25 knjizi)
% Elongation30%+
%Reduction in Area80%+
Cold Worked
Ultimate Tensile650 M Pa
Strength(95 knjizi)
% Elongation5%
Čvrstoću
Annealed90 HV
Cold Worked210 HV
Poisson je odnos0.35
Exponent0.24
Elastic Modulus Tension186 G Pa (27 x 10(-6) psi)
Shear
Ductile Brittle Transition Temperature< 75 ° K
Recrystallization Temperature900 1200 ° C

Uključi drugih legura:

  • 97% Tantal; 2.5% Volfram

Ova legura je najkorisnija u aplikacijama kada niske temperature snaga je važan kao i visoku otpornost na koroziju i dobre formability. Ova legura je takođe veće snage nego čisto Tantal čuvajući laku izradu karakteristike.

  • 90% Tantal; 10% Volfram

Ova legura se smatra u visokim temperaturama aplikacije do 4500 stepeni F. i potrebni su velike snage u korozivnoj sredini. Ova legura ima dvostruko Zateznu cvrstinu čisto Tantal, Ipak zadržava Tantal ’ s otpornost na koroziju i većina čista Tantal ’ s provodljivost.

Aplikacije

Tantal (Ta) je ductile, lako je izmislila, visoko otporne na koroziju od kiseline, i dobar provodnik toplote i elektriciteta i se visoko topi. Velike koristi od Tantal je za proizvodnju elektronskih komponenti, Uglavnom Tantal kondenzatori. Major i kraj upotrebe za Tantal capicitors uključuju prenosne telefone, pejdћeri, personalnih računara i automobilske elektronike. Alloyed sa drugih metala, Tantal se koristi i u pravljenju karbid alatke za metaloprerađivačke i i u proizvodnji superalloys za mlazni motor komponente

Povoljne karakteristike
Otpornost na koroziju * Dobra Toplotna provodljivost * Visoke tačke topljenja 5425° F (2996° C) * Superiorna Gettering karakteristike * Dobar ventil akciju * Tvrd, Izdržljivi & Ductile.

Zahtevanje ponude

Nazad na Tantal