Prikaz veličine Nikl legura metala cevi ispod, dostupna u 1/16″, 1/8″, 3/16″, 1/4″, 5/16″ i više. Nikl legura uključuju cevi metala kao što su nikl legura 625 Cevi, Legura 718, 400, 825 i dodatne legura.

1 2 3

1/16″ O.D.
ZidTip
.010LEGURA 400-S
.010LEGURA 800-S
.020LEGURA 600-S
1/8″ O.D.
ZidTip
.010LEGURA 600-S
.012LEGURA 600-S
.016LEGURA 600-S
.020LEGURA 200-S
.020LEGURA 400S
.020LEGURA 600-S
.020LEGURA 625-S
.028LEGURA 200/201-S
.028LEGURA 400-S
.028LEGURA 600-S
.028LEGURA 625-S
.035LEGURA 20-S
.035LEGURA 20-W
.035LEGURA 200-S
.035LEGURA 400-S
.035LEGURA 600-S
3/16″ O.D.
ZidTip
.010LEGURA 600-S
.016LEGURA 200-S
.016LEGURA 600-S
.020LEGURA 600-S
.028LEGURA 200-S
.028LEGURA 600-S
.028LEGURA 625-S
.035LEGURA 200-S
.035LEGURA 400-S
.035LEGURA 600-S
.035LEGURA 625-S
.035LEGURA 800-S
.049LEGURA 600-S
1/4″ O.D.
ZIDTIP
.020LEGURA 800-S
.020LEGURA 200-S
.020LEGURA 400-S
.020LEGURA 600-S
.028LEGURA 20-W
.028LEGURA 200-S
.028LEGURA 400-W
.028LEGURA 400-S
.028LEGURA 600-S
.028LEGURA 625W
.035LEGURA 20-S
.035LEGURA 20-W
.035LEGURA 200-S
.035LEGURA 400-S
.035LEGURA 600-S
.035LEGURA 625-W
.035LEGURA 800 W
.035LEGURA 800-S
.035LEGURA 800H-S
.035LEGURA 825-W
.035LEGURA 825-S
.035LEGURA C276-W
.049LEGURA 20-W
.049LEGURA 20-S
.049LEGURA 200-S
.049LEGURA 400-S
.049LEGURA 600-S
.049LEGURA 625-W
.049LEGURA 718-S
.065LEGURA 800-S
.049LEGURA 825-W
.065LEGURA 20-W
.065LEGURA 20-S
.065LEGURA 200-S
.065LEGURA 400-S
.065LEGURA 600-S
.065LEGURA 625-W
.065LEGURA 800H-S
.083LEGURA 400-S
5/16″ O.D.
ZIDTIP
.020LEGURA 600-S
.028LEGURA 600-S
.035LEGURA 400-S
.035LEGURA 600-S
.065LEGURA 400-S
.028LEGURA 800-S
.028LEGURA 800H-S
.035LEGURA 200-S
.049LEGURA 600-S
.065LEGURA 200-S
.065LEGURA 600-S
3/8″ O.D.
ZIDTIP
.020LEGURA 600-S
.028LEGURA 200-S
.028LEGURA 400-S
.028LEGURA 600-S
.028LEGURA 625-W
.035LEGURA 20-S
.035LEGURA 200-S
.035LEGURA 400-S
.035LEGURA 600-S
.035LEGURA 625-W
.035LEGURA 800H-S
.035LEGURA 825W
.035LEGURA C276-W
.049LEGURA 20-S
.049LEGURA 20-W
.049LEGURA 200-S
.049LEGURA 400-S
.049LEGURA 600-S
.049LEGURA 625-S
.049LEGURA 625-W
.049LEGURA 800H-S
.049LEGURA 825-W
.049LEGURA 825-S
.065LEGURA 20-W
.065LEGURA 200-S
.065LEGURA 400-S
.065LEGURA 600-S
.065LEGURA 625-W
.065LEGURA 800-S
.065LEGURA 800H-S
.065LEGURA 625-W
.065LEGURA 625-S
.083LEGURA 400-S
.083LEGURA 600-S

1 2 3

Zahtevanje ponude

Nazad na nikl legura