1 2 3

1/16″ O.D.
VäggenTyp
.010LEGERA 400-S
.010LEGERING 800-S
.020ALLOY 600-S
1/8″ O.D.
VäggenTyp
.010ALLOY 600-S
.012ALLOY 600-S
.016ALLOY 600-S
.020LEGERING 200-S
.020LEGERING 400S
.020ALLOY 600-S
.020LEGERINGEN 625-S
.028LEGERING 200/201-S
.028LEGERA 400-S
.028ALLOY 600-S
.028LEGERINGEN 625-S
.035LEGERING 20-S
.035LEGERING 20-W
.035LEGERING 200-S
.035LEGERA 400-S
.035ALLOY 600-S
3/16″ O.D.
VäggenTyp
.010ALLOY 600-S
.016LEGERING 200-S
.016ALLOY 600-S
.020ALLOY 600-S
.028LEGERING 200-S
.028ALLOY 600-S
.028LEGERINGEN 625-S
.035LEGERING 200-S
.035LEGERA 400-S
.035ALLOY 600-S
.035LEGERINGEN 625-S
.035LEGERING 800-S
.049ALLOY 600-S
1/4″ O.D.
VÄGGENTYP
.020LEGERING 800-S
.020LEGERING 200-S
.020LEGERA 400-S
.020ALLOY 600-S
.028LEGERING 20-W
.028LEGERING 200-S
.028LEGERING 400-W
.028LEGERA 400-S
.028ALLOY 600-S
.028LEGERING 625W
.035LEGERING 20-S
.035LEGERING 20-W
.035LEGERING 200-S
.035LEGERA 400-S
.035ALLOY 600-S
.035LEGERINGEN 625-W
.035LEGERING 800-W
.035LEGERING 800-S
.035LEGERING 800H-S
.035LEGERING 825-W
.035LEGERING 825-S
.035LEGERING C276-W
.049LEGERING 20-W
.049LEGERING 20-S
.049LEGERING 200-S
.049LEGERA 400-S
.049ALLOY 600-S
.049LEGERINGEN 625-W
.049LEGERING 718-S
.065LEGERING 800-S
.049LEGERING 825-W
.065LEGERING 20-W
.065LEGERING 20-S
.065LEGERING 200-S
.065LEGERA 400-S
.065ALLOY 600-S
.065LEGERINGEN 625-W
.065LEGERING 800H-S
.083LEGERA 400-S
5/16″ O.D.
VÄGGENTYP
.020ALLOY 600-S
.028ALLOY 600-S
.035LEGERA 400-S
.035ALLOY 600-S
.065LEGERA 400-S
.028LEGERING 800-S
.028LEGERING 800H-S
.035LEGERING 200-S
.049ALLOY 600-S
.065LEGERING 200-S
.065ALLOY 600-S
3/8″ O.D.
VÄGGENTYP
.020ALLOY 600-S
.028LEGERING 200-S
.028LEGERA 400-S
.028ALLOY 600-S
.028LEGERINGEN 625-W
.035LEGERING 20-S
.035LEGERING 200-S
.035LEGERA 400-S
.035ALLOY 600-S
.035LEGERINGEN 625-W
.035LEGERING 800H-S
.035LEGERING 825W
.035LEGERING C276-W
.049LEGERING 20-S
.049LEGERING 20-W
.049LEGERING 200-S
.049LEGERA 400-S
.049ALLOY 600-S
.049LEGERINGEN 625-S
.049LEGERINGEN 625-W
.049LEGERING 800H-S
.049LEGERING 825-W
.049LEGERING 825-S
.065LEGERING 20-W
.065LEGERING 200-S
.065LEGERA 400-S
.065ALLOY 600-S
.065LEGERINGEN 625-W
.065LEGERING 800-S
.065LEGERING 800H-S
.065LEGERINGEN 625-W
.065LEGERINGEN 625-S
.083LEGERA 400-S
.083ALLOY 600-S

1 2 3

Begär en offert

Tillbaka till nickellegering