Công ty cổ phần hợp kim đại bàng

warehouse staff at Eagle Alloys Sales Staff at Eagle Alloys

Nhiệm vụ của chúng tôi tại Eagle hợp kim công ty là cung cấp các vật liệu chất lượng cao nhất, giá cả cạnh tranh nhất. Các nhà cung cấp liên tục kiểm tra để đảm bảo rằng đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về chất lượng vật liệu. Nhiều người trong số các nhà máy chúng tôi làm việc với đã với chúng tôi từ đầu. Chúng tôi cũng đã kết hợp nhà cung cấp mới để đáp ứng sự thay đổi liên tục trên thị trường. Công ty cổ phần hợp kim Eagle là một gia đình thuộc sở hữu doanh nghiệp, làm việc như các nhà lãnh đạo trong nhà cung cấp kim loại chất lượng cao. Nó được bắt đầu vào 1981. Cuối cùng, mục tiêu của chúng tôi là để là thân thiện điện thoại trong ngày. Chúng tôi đánh giá cao mỗi cuộc gọi điện thoại duy nhất. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội để phục vụ bạn như của bạn nhà cung cấp nhôm và hợp kim.

Trân trọng,
Công ty cổ phần hợp kim đại bàng

ISO_9001_2015 Logo